گروه مپنا

گروه مپنا


ویدئوها


معرفی گروه مپنا ( فارسی)

معرفی گروه مپنا ( انگلیسی )

اطلاعات تماس


مدیرعامل :عباس علی‌آبادی
وب سایت :http://www.mapnagroup.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982181981001
نمابر :+982122908597
آدرس: تهران، بلوارمیرداماد، نبش خیابان کجور، شماره ۲۳۱
کد پستی: 1918953651

ارسال پیامScroll